ปรับปรุงล่าสุด 15/01/2563

อะไหล่เครื่องพิมพ์ Sindoh

อะไหล่เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Sindoh มีทั้งหัวฉีดและฐานพิมพ์