อะไหล่เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Raise3D

อะไหล่และอุปกรณ์สำหรับ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Raise3D ทั้งรุ่น N2 / Pro 2 และ E2 มีทั้งหัวฉีดทองเหลือง / หัวฉีดชุบแช็ง รวมมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้กับเครื่องรุ่นนี้