ปรับปรุงล่าสุด 04/10/2565

อะไหล่เครื่องพิมพ์ XYZ

อะไหล่และอุปกรณ์สำหรับ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ของ XYZ ทั้งรุ่น Davinci Pro / Davinci JR1.0 Pro และ Davinci JR1.0 Pro X+ รวมถึงเส้นพลาสติกของ XYZ