ปรับปรุงล่าสุด 21/10/2564

เครื่องพิมพ์ 3D ระบบ FDM

เครื่องปริ้น 3D Printer ระบบ FDM เป็นเครื่องที่ขึ้นรูปโดยใช้หลักการฉีดพลาสติก ซึ่งวัสดุที่ใช้พิมพ์จะเป็นเส้นพลาสติก และถูกทำให้ร้อนและฉีดออกมาที่ปลายหัวฉีด หัวพิมพ์ก็จะเคลื่อนที่และยกขึ้นไปเรื่อย