ปรับปรุงล่าสุด 04/10/2565

เครื่อง Multifuntion Snapmaker

รวมเครื่องและอุปกรณ์ของ Snapmaker เครื่อง Multifunction ที่สามารถทำงานได้หลายอย่างเช่น 3D Printer / Laser Engrave / CNC ใช้งานง่าย แค่เปลี่ยนโมดูลกับฐาน