เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับ Fablab และ Maker Space

เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ใน Fablab หรือ Maker Space เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างงานประดิษฐ์ต่างๆ เช่น เครื่องปริ้น 3D / เครื่องแกะสลัก CNC / เครื่องยิงเลเซอร์ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเปิด Fablab