อะไหล่เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

อะไหล่สำหรับซ่อมหรือ Upgarde เครื่องปริ้น 3D มีทั้งหัวฉีด แผ่นฐาน รวมไปถึงอุปกรณ์เพิ่มความประสิทธิภาพให้กับเครื่องพิมพ์ 3D Printer