เส้นพลาสติกยี่ฮ้อ Raise3D ขนาด 1.75 มิล

เส้นพลาสติกเกรดพรีเมียม ของ Raise3D เป็นเส้นที่ผลิตโดยบริษัท Polymaker ผู้ผลิตเส้นพลาสติกสำหรับ 3D printer รายใหญ่ของโลก เส้นพลาสติกของ Raise3D จะมีคุณภาพดีกว่าเส้นยี่ฮ้ออื่นๆ พิมพ์ง่าย หัวฉีดไม่ตัน