อะไหล่เครื่องพิมพ์ Original Prusa

อะไหล่สำหรับเครื่องพิมพ์ 3D Printer ของ Prusa เช่น หัววัดอุณหภูมิ, หัวฉีดทองเหลือ, แผ่นฐาน มีให้เลือกทั้งรุ่น MK2/MK2S/MK3 และ MK3S