เครื่องพิมพ์ 3D ระบบ SLA

เครื่องปริ้น 3D Printer ระบบ SLA เป็นเครื่องที่ขึ้นรูปโมเดล โดยใช้แสงฉายหรือยิงไปที่ของเหลว ที่เป็นเรซิ่น ซึ่งแสงจะทำให้เรซิ่นแข็งตัว และกลายเป็นโมเดล 3 มิติขึ้นมา ตัวเรซิ่นมีให้เลือกหลายขนิด