เครื่องขึ้นรูปพลาสติก Vaquform

Vaquform เป็นเครื่องขึ้นรูปพลาสติกที่ใช้เทคโนโลยี Vacuum Forming มาช่วยในการขึ้นรูป สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำแม่พิมพ์ขนม หรือเบเกอรี่ รวมไปถึงสามารถทำแพคเกจจิ้งหรือบรรจุภัณฑ์ สำหรับนำเสนอได้