เรซิ่นและอุปกรณ์เครื่อง Formlabs

อุปกรณ์และเรซิ่นที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ของ Formlabs ซึ่งมีเรซิ่นให้เลือกมากหลายแบบ ทั้งแบบเรซิ่นวิศวกรรม / เรซิ่นทันตกรรม / เรซิ่นสำหรับงานทั่วๆไป และเรซิ่นการแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์ล้างและอบเรซิ่น