สแกนเนอร์ 3 มิติ

3D scanner เครื่องมือสำหรับเปลี่ยนวัตถุในโลกความจริง ให้กลายเป็นไฟล์ดิจิตอล หรือโมเดล 3 มิติ เพื่อเอาไปใช้ปริ้นงาน 3 มิติ หรือจะเอาไปใช้ในวงการ VR รวมไปถึงใช้ได้กับงานตรวจสอบก็ได้