เส้นพลาสติก Formfutura

Formfutura (ฟอร์มฟูทูร่า) เป็นบริษัทที่ผลิตเส้นพลาสติกสำหรับเครื่องพิมพ์ 3D Printer เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งจำหน่ายเส้นพลาสติกทั้งแบบธรรมดาและวิศวกรรม รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้กับ 3D Print