เครื่องพิมพ์ 3D ระบบ SLS

เครื่องปริ้น 3D Printer ระบบ SLS เป็นเครื่องที่สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม เพราะใช้วัสดุในการพิมพ์เป็นผงไนลอน หรือผงโลหะ สามารถพิมพ์งานที่มีความซับซ้อนได้ และชิ้นงานที่พิมพ์สามารถนำไปใช้งานจริงได้