ชุดขับเส้น Bondtech

Bondtech เป็นบริษัท ที่ทำอุปกรณ์เสริมสำหรับชุดขับเส้นพลาสติก ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ 3D Printer ซึ่งตัวดันเส้นของ Bondtech ถือว่าเป็นสุดยอดชุดดันเส้น ใส่แล้วเครื่องจะฉีดได้ดึขึ้นและเร็วขึ้น